1.1 C
București
joi, decembrie 7, 2023
spot_img

Ministerul de Finanțe revine asupra limitării plăților cash: Societatea nu e pregătită!

Ministerul de Finanțe a pus astăzi în transparență un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Potrivit expunerii de motive, societatea românească nu este pregătită pentru măsura limitării utilizării numerarului

„Având în vedere reacțiile din spațiul public, cât și cele existente la nivelul societății ca
urmare a măsurilor prevăzute de Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare
privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne
de plată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 296/2023 privind unele
măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen
lung, care au determinat concluzia că societatea românească nu este pregătită pentru măsura limitării utilizării numerarului, luând în considerare îngrijorarea societății de eliminare a numerarului, precum și cu privire la îngreunarea activității zilnice, mai ales în cazul micilor afaceri, respectiv îngreunarea relației cu furnizorii/clienții, precum și cu privire la costurile suplimentare generate de comisioanele și taxele pentru procesarea plăților electronice, în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și
plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (1), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
”a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000
lei de la o persoană;
b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi
funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în
limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
c) plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000
lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei; ”
2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.
(3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru
facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către
magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.”
3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele prevăzute la art.
1 alin. (1) şi persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri
sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori
restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de
10.000 lei către/de la o persoană.
4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru facturile stornate, aferente
bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor
aferente poate fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în numerar, sumele care
depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.
(2) În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, iar sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin
instrumente de plată fără numerar. Prin excepţie, în cazul în care, la data restituirii,
persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se
poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.”
5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât operaţiunile
de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată
autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii
Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare
a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.”

te-ar putea interesa

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

rețele de socializare

3,913CititoriConectați-vă
21,400AbonațiAbonați-vă

PUBLICATE RECENT