București INFO este o publicație online, independentă și apolitică, dedicată știrilor, evenimentelor și anchetelor jurnalistice. Materialele noastre urmăresc apărarea interesului public, al societății și drepturilor civile, sănătății și mediului înconjurător. Suntem permanent în căutarea adevărului, oricât de dificilă poate fi această misiune și susținem consolidarea democrației și a instituțiilor de drept din țara noastră.

Demersul nostru se fundamentează pe prevederile Art. 30 din Constituția României, privind libertatea de exprimare și pe Articolul 11 al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind libertatea de exprimare și de informare.

Ne poți contacta la email: redactie@bucuresti.info

© 2023 Bucuresti.info - All Rights Reserved / made by digitalART